Cây hương đá ngoài trời – Lắp bàn thờ thiên ngoài trời tại Nam Định