Mộ công giáo bằng đá xanh cao cấp nhất 2020 tại Ninh Vân