Mộ đá lục giác – Mẫu mộ đá được chế tác từ đá xanh tự nhiên