Mộ đôi đá xanh cao cấp được khai thác tại Ninh Bình