Bát hương đá có giá thành rẻ nhất hiện nay tại Ninh Vân