Bình phong đá nhà thờ họ – Làng nghề đá Ninh Bình

Cuốn thư đá – Bình phong đá
Cuốn thư đá hay còn được gọi là bình phong đá là một khí cụ phong thuỷ thường thấy trong khu lăng mộ đá, trong khuôn viên của đình, chùa, nhà thờ họ,…
Các sản phẩm cuốn thư đá được làm bằng các loại đá tự nhiên đa dạng, chất lượng cao, điển hình như là đá xanh, đá vàng, đá trắng,…