Mộ đá tam cấp đẹp, chạm khắc hoa văn họa tiết đơn giản