Tượng voi đá xanh tự nhiên nơi mua tượng voi đá

Sản phẩm tượng voi đá xanh tự nhiên được chế tác từ đá tự nhiên, bằng chất lượng đá xanh. Voi có thế khác nhau, như thế voi chầu, voi đứng. Voi đá có ý nghĩa thu hút may mắn, tài lộc, voi còn biểu tượng tăng cường quyền lực và danh tiếng của người chủ gia đình, có cơ hội thăng tiến trong xã hộị.

Danh mục: