Tượng voi đá tự nhiên cao cấp nơi bán tượng voi đá

Sản phẩm tượng voi tự nhiên đá cao cấp, được chế tác từ đá tự nhiên, bằng chất lượng đá xanh, hoặc đá chắng. Voi có thế khác nhau, như thế voi chầu, voi đứng. Voi đá có ý nghĩa thu hút may mắn, tài lộc, voi còn biểu tượng tăng cường quyền lực và danh tiếng của người chủ gia đình, có cơ hội thăng tiến trong xã hội.

Danh mục: