Tượng voi đá phong thủy

Sản phẩm Tượng voi đá phong thủy bằng chất lượng đá trắng. Voi có thế khác nhau, như thế voi chầu, voi đứng. Voi đá có ý nghĩa thu hút may mắn, tài lộc, voi còn biểu tượng tăng cường quyền lực và danh tiếng của người chủ gia đình, có cơ hội thăng tiến trong xã hội.

Danh mục: